Board Members

Advisory Board Members

Bhogilal Shivji Nakrani

 

Chagganlal Mavji Nakrani

Laljibhai Megji Nakrani

Purshotam Ratansi Pokar

Navinbhai Nanji Limbani

Narayan Mavji Bathani

Haribhai Karsan Bathani

Rameshbhai Wagadia

Himmatbhai Ratanshi Khetani

Board of Directors

Sadhvi Bharti Didi Valram (Chairmen)

Shri Jalarambhai Patel (Director)